Veiligheidsvoorschriften Hel van Texel

Veiligheids-voorschriften gig's

Elke gig dient minimaal aan boord te hebben: Aangeraden wordt ook: Tijdens de wedstrijd zullen 4 RIBs en een boot van de Redding Maatschappij aanwezig zijn.
Aanwijzingen van de comiteschepen dienen onverwijld te worden opgevolgd.