home hel 2015 hel 2014 hel 2013 beheer contact
inschrijven teams veiligheid procedures kaarten uitslagen


Start en Finish procedure vanuit Den Helder naar Oudeschild

20 augustus 2016
 • Alle gigs starten tegelijkertijd aan de stuurboordkant van de uitgang van de marinehaven.
 • Starttijd: 10.30u
  Palaver: 9.15u
  In de boten: 9.45u.
  Verzamelen aan de havenkant van de lijn.
 • Startlijn tussen twee RIBs met RC of met oranje vlaggen.
 • De gigs worden opgeroepen naar de startlijn te gaan. Ze mogen zich nu niet meer aan de andere kant van de startlijn bevinden.
 • Aankondiging: “Start binnen 5 minuten. Lijn vorm”. Als 80% van de boten op een lijn liggen: “Opgelet: 5/4/3/2/1/Go.”
 • Tijdens het aftellen mag er geen haal meer gemaakt worden.
 • Te vroeg over de lijn 15sec straftijd; hele schip over de lijn 30sec. Ter beoordeling RC.
 • Let op: In de havenmond dienen gigs de langs de wal roeiende concurrenten genoeg ruimte te geven om vrij van de wal te blijven.
 • Vrije keus waar op de startlijn te gaan liggen. Boten die al positie hebben ingenomen mogen niet gehinderd worden.

Veiligheid
 • Tijdens de wedstrijd zullen 4 RIBs en een boot van de Reddingmaatschappij aanwezig zijn. De voorste RIB vaart ruwweg in de richting van Oudeschild.
 • Vanaf de boei MH8 (Rood) ongeveer kompaskoers 30gr.
 • Elke gig dient een werkende marifoon aan boord te hebben (luister op kanaal 88).
 • Evenals 2 lange lijnen, een kompas en 7 zwemvesten en een fender op de boeg.
 • Aanwijzingen van de comitéschepen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • De stuurman/vrouw van elke gig dient een helder, op afstand zichtbaar vest te dragen (type wegwerkers-vest).

Route (Vanaf boei MH8 kompaskoers ongeveer 30 gr.)
 • 1e Boei: MH8 (Rood) verplicht aan SB houden.
 • 2e Boei MH6 (Rood).
 • 3e Boei: MH4-M1 (Geel-Zwart).
 • 4e Boei: T5-MH2 (Groen met rode band).
 • 5e en 6e boei: T7 en T9 (Groen).
 • 8e Boei: ruim een kilometer verder T11(Geel-Zwart).
 • Finish: Tussen 2 rode betonningen voor de haven. Dus niet direct voor het havenhoofd!
 • Bij goed zicht zie je ruim van te voren de “Hoge Berg” ruim links van Oudeschild en/of de kerktoren van Oudeschild.


Start en Finish procedure vanaf Oudeschild naar Den Helder.

20 augustus 2016
 • Alle gigs starten tegelijkertijd tussen het rode merkteken voor de haven uitgang en RIB met RC vlag.
 • Starttijd: ongeveer 13.30u.
  In de boten om 13.00u.
  Boten verzamelen (vrij ver) achter de lijn.
 • Startlijn tussen RIBs met RC of met oranje vlag, en de rode betonning voor de haven uitgang. RIB ligt aan BB van de betonning.
 • De gigs worden enige tijd voor de start via de VHF opgeroepen naar de startlijn te gaan. Ze mogen zich nu niet meer aan de andere kant van de startlijn bevinden.
 • Aankondiging: “Start binnen 5 minuten. Lijn vormen”. Als 80% van de boten op een lijn liggen: “Opgelet: 5/4/3/2/1/Go.”
 • Tijdens het aftellen mag er geen haal meer gemaakt worden.
 • Te vroeg over de lijn 15sec straftijd; hele schip over de lijn 30sec. Ter beoordeling RC.
 • Vrije keus waar op de startlijn te gaan liggen. Boten die al positie hebben ingenomen mogen niet gehinderd worden.
  Let op: er staat een sterke stroom van oost naar west.

Veiligheid
 • Tijdens de wedstrijd zullen 4 RIBs en een boot van de Reddingmaatschappij aanwezig zijn. De voorste RIB vaart ruwweg in de richting van de haven van den Helder.
 • Elke gig dient een werkende marifoon aan boord te hebben (luister op kanaal 88).
 • Evenals 2 lange lijnen, een kompas en 7 zwemvesten en een fender op de boeg.
 • Aanwijzingen van de comitéschepen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • De stuurman/vrouw van elke gig dient een helder, op afstand zichtbaar vest te dragen (type wegwerkers-vest).

Route (Kompaskoers ongeveer 210 gr.)
 • 1e boei: T10(Rood) Dicht tegen de Texelse kust.
 • 2e Boei: T8(Rood) Dicht tegen de Texelse kust.
  NB. Boei: T13 (Groen) Goed zichtbaar, maar ligt aan de overkant van de Texelstroom. Ligt niet op de route. Zeer ruim aan BB houden.
 • 3e Boei: T11.
 • 4e en 5e boei T9 en T7: Liggen op ruime afstand van T11.
 • 6e Boei: T5-MH2 (Groen met rode band).
 • 7e Boei: MH4-M1 (Geel-zwart).
 • Finish bij MH6 (Rood). Finishschip RIB met MC of oranje vlag, ligt aan stuurboordzijde van merkteken!
 • Daarna naar de haven koersen. Wachten tot iedereen is binnengekomen.

Deze procedures worden uitgereikt voor de race.
Download in PDF-formaat: Start/finish-procedure
home hel 2015 hel 2014 hel 2013 beheer contact
inschrijven teams veiligheid procedures kaarten uitslagen


Start en Finish procedure vanuit Den Helder naar Oudeschild

20 augustus 2016
 • Alle gigs starten tegelijkertijd aan de stuurboordkant van de uitgang van de marinehaven.
 • Starttijd: 10.30u
  Palaver: 9.15u
  In de boten: 9.45u.
  Verzamelen aan de havenkant van de lijn.
 • Startlijn tussen twee RIBs met RC of met oranje vlaggen.
 • De gigs worden opgeroepen naar de startlijn te gaan. Ze mogen zich nu niet meer aan de andere kant van de startlijn bevinden.
 • Aankondiging: “Start binnen 5 minuten. Lijn vorm”. Als 80% van de boten op een lijn liggen: “Opgelet: 5/4/3/2/1/Go.”
 • Tijdens het aftellen mag er geen haal meer gemaakt worden.
 • Te vroeg over de lijn 15sec straftijd; hele schip over de lijn 30sec. Ter beoordeling RC.
 • Let op: In de havenmond dienen gigs de langs de wal roeiende concurrenten genoeg ruimte te geven om vrij van de wal te blijven.
 • Vrije keus waar op de startlijn te gaan liggen. Boten die al positie hebben ingenomen mogen niet gehinderd worden.

Veiligheid
 • Tijdens de wedstrijd zullen 4 RIBs en een boot van de Reddingmaatschappij aanwezig zijn. De voorste RIB vaart ruwweg in de richting van Oudeschild.
 • Vanaf de boei MH8 (Rood) ongeveer kompaskoers 30gr.
 • Elke gig dient een werkende marifoon aan boord te hebben (luister op kanaal 88).
 • Evenals 2 lange lijnen, een kompas en 7 zwemvesten en een fender op de boeg.
 • Aanwijzingen van de comitéschepen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • De stuurman/vrouw van elke gig dient een helder, op afstand zichtbaar vest te dragen (type wegwerkers-vest).

Route (Vanaf boei MH8 kompaskoers ongeveer 30 gr.)
 • 1e Boei: MH8 (Rood) verplicht aan SB houden.
 • 2e Boei MH6 (Rood).
 • 3e Boei: MH4-M1 (Geel-Zwart).
 • 4e Boei: T5-MH2 (Groen met rode band).
 • 5e en 6e boei: T7 en T9 (Groen).
 • 8e Boei: ruim een kilometer verder T11(Geel-Zwart).
 • Finish: Tussen 2 rode betonningen voor de haven. Dus niet direct voor het havenhoofd!
 • Bij goed zicht zie je ruim van te voren de “Hoge Berg” ruim links van Oudeschild en/of de kerktoren van Oudeschild.


Start en Finish procedure vanaf Oudeschild naar Den Helder.

20 augustus 2016
 • Alle gigs starten tegelijkertijd tussen het rode merkteken voor de haven uitgang en RIB met RC vlag.
 • Starttijd: ongeveer 13.30u.
  In de boten om 13.00u.
  Boten verzamelen (vrij ver) achter de lijn.
 • Startlijn tussen RIBs met RC of met oranje vlag, en de rode betonning voor de haven uitgang. RIB ligt aan BB van de betonning.
 • De gigs worden enige tijd voor de start via de VHF opgeroepen naar de startlijn te gaan. Ze mogen zich nu niet meer aan de andere kant van de startlijn bevinden.
 • Aankondiging: “Start binnen 5 minuten. Lijn vormen”. Als 80% van de boten op een lijn liggen: “Opgelet: 5/4/3/2/1/Go.”
 • Tijdens het aftellen mag er geen haal meer gemaakt worden.
 • Te vroeg over de lijn 15sec straftijd; hele schip over de lijn 30sec. Ter beoordeling RC.
 • Vrije keus waar op de startlijn te gaan liggen. Boten die al positie hebben ingenomen mogen niet gehinderd worden.
  Let op: er staat een sterke stroom van oost naar west.

Veiligheid
 • Tijdens de wedstrijd zullen 4 RIBs en een boot van de Reddingmaatschappij aanwezig zijn. De voorste RIB vaart ruwweg in de richting van de haven van den Helder.
 • Elke gig dient een werkende marifoon aan boord te hebben (luister op kanaal 88).
 • Evenals 2 lange lijnen, een kompas en 7 zwemvesten en een fender op de boeg.
 • Aanwijzingen van de comitéschepen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • De stuurman/vrouw van elke gig dient een helder, op afstand zichtbaar vest te dragen (type wegwerkers-vest).

Route (Kompaskoers ongeveer 210 gr.)
 • 1e boei: T10(Rood) Dicht tegen de Texelse kust.
 • 2e Boei: T8(Rood) Dicht tegen de Texelse kust.
  NB. Boei: T13 (Groen) Goed zichtbaar, maar ligt aan de overkant van de Texelstroom. Ligt niet op de route. Zeer ruim aan BB houden.
 • 3e Boei: T11.
 • 4e en 5e boei T9 en T7: Liggen op ruime afstand van T11.
 • 6e Boei: T5-MH2 (Groen met rode band).
 • 7e Boei: MH4-M1 (Geel-zwart).
 • Finish bij MH6 (Rood). Finishschip RIB met MC of oranje vlag, ligt aan stuurboordzijde van merkteken!
 • Daarna naar de haven koersen. Wachten tot iedereen is binnengekomen.

Deze procedures worden uitgereikt voor de race.
Download in PDF-formaat: Start/finish-procedure